Положення про «Інтелектуальний марафон»

1. Загальні положення

1.1.Багатопрофільний конкурс «Інтелектуальний марафон» про­водить науково-методична рада гімназії, навчальна комісія ради лідерів та наукове това­риство «Інтелект».

1.2.Інтелектуальний марафон дає змогу проде­монструвати учням, що будь-який навчальний предмет є частиною загальнолюдської культури й у цьому полягає його значення.

1.3.Проведення марафону є неформальним показником рівня на­вчальних досягнень учнів та слугує для адміністрації елементом вну- трішньошкільного контролю. Його підсумки дають вагомий матеріал для вивчення, аналізу психологом, класними керівниками, предметни­ми кафедрами.

1.4. Інтелектуальний марафон— це цікавий вид інтелектуального змагання, що дає можливість проявити свої здібності кожному учню.

1.5.Мета конкурсу:

· виявлення й підтримка обдарованих учнів;

· оцінювання результативності роботи вчителів-предметників з учнями, які навчаються на підвищеному освітньому рівні;

· удосконалення діяльності навчального закладу з розвитку твор­чого мислення учнів;

· розробка методики оцінювання індивідуального творчого потен­ціалу учнів і розкриття здібностей до активної діяльності в різнома­нітних галузях знань;

· вироблення рекомендацій щодо покращення системи додаткової освіти з розвитку творчих здібностей учнів;

· підвищення загального рівня культури дітей та юнацтва

ІІ.Організація та поведення конкурсу

2.1. Для проведення конкурсу видається наказ директора гімназії в середині вересня поточного навчального року, в якому визначаються терміни проведення, класні колективи та навчальні предмети конкурсу. Рекомендована кількість предметів: в 5-7 класах – 3-5 навчальних предмети, 8-9 класах – 8 предметів, 10-11 класах – не більше десяти.

2.2. Завдання для марафону підбирають вчителі відповідних предметів, розглядають на засіданнях предметних кафедр та встановлюють оцінку завдань в 100-бальній системі. Роботи можуть мати тестові завдання рівневого характеру.

2.3. Завдання виконуються в письмовій формі. Тривалість робіт не перевищує 45 хвилин. Робота виконується під час навчальних занять як самостійна робота. Перевірка роботи здійснюється на протязі робочого дня, результати робіт заносяться в протокол.

2.4. Протоколи всіх конкурсних предметів здаються заступникам директора, які разом з членами Ради лідерів визначають рейтинги гімназистів з окремих предметів та класу в цілому. Рада лідерів визначає «Золоту десятку» рейтингу та оприлюднює на загальногімназійній лінійці.

2.5. Переможці марафону з окремих предметів стають кандидатами на участь в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з основ наук.

2.6. За підсумками інтелектуального марафону директор видає відповідний наказ та затверджує протоколи та переможців конкурсу.

2.7. Вчителі-предметники переможцям інтелектуального марафону з окремих предметів можуть виставляти оцінки високого та достатнього рівнів за згодою учня.

ІІІ. Форми заохочення


3.1. Оголошення подяки та підняття Державного прапора України на честь переможців.

3.2. Розміщення списків «Золота десятка» в рекреації гімназії, оголошення подяк на загально гімназійних батьківських зборах.

3.3. Відзначення дипломами переможців та вручення на урочистостях з нагоди Дня гімназії 19 грудня.

Директор гімназії Н.Руденко

Положення про загальногімназійний конкурс “Гімназист року”

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

1. Виявити найбільш творчо обдарованих гімназистів, здатних до самореалізації, що відповідають статуту конкурентноспроможної особистості.

2. Пропагувати престиж знань, сприяти розвитку інтелектуального потенціалу.

3. Привернути увагу батьківського колективу та громадськості селища до навчально-виховного процесу, до проблеми освіти.

4. Сприяти формуванню морально-етичних рис гімназиста відповідно до моделі випускника гімназії, згідно з положенням Статуту гімназії.

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ТА УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

Конкурс проводиться у два тури. Учасниками є учні 9 – 11 класів.

І тур – внутрішньокласний;

ІІ тур – загальногімназійний.

І тур проводиться щорічно з 10 лютого по 20 лютого.

У першому турі беруть участь усі бажаючі учні класу. Переможець продовжить змагання у ІІ турі.

ІІ тур, загальногімназійний, проводиться щорічно з 01 березня по 20 березня.

Завдання для першого та другого турів конкурсу готують учителі - предметники.

КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ

1. Володіння державною мовою України.

2. Знання історії України, рідного краю.

3. Високий та достатній рівень знань навчальних дисциплін.

4. Результативність участі у предметних олімпіадах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН:

Місце ІІ етап Кількість балів ІІІ етап Кількість балів
І 4 5
ІІ 3 4
ІІІ 2 3
Учасник 1 2

Переможцем конкурсу стає учасник, який має найбільшу суму балів за змагання в очному турі та результативність участі у предметних олімпіадах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН.

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ

Голова оргкомітету – заступник директора з навчально - виховної роботи;

Заступник голови оргкомітету – педагог - організатор;

Члени оргкомітету – учителі - предметники.

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

Переможці нагороджуються Почесними грамотами та цінними подарунками.

Директор гімназії Н.Руденко

Кiлькiсть переглядiв: 452

Афоризми

Перед людиною є три шляхи до пізнання: шлях мислення - найбільш благородний, шлях наслідування - найбільш легкий і шлях особистого досвіду - найбільш важкий. Конфуцій

Найбільша помилка - вважати, що ти ніколи не помиляєшся.Томас Карлейль

Розум, без сумніву, перша умова для щастя. Софокл

Блаженство тіла - в здоров'ї, блаженство розуму - в знанні. Фалес Мілетський

Слово належить на половину тому, хто говорить, і на половину тому, хто слухає. Мішель Монтень

Посміхнись

На корпоративі в школі побилися фізрук і вчитель праці. Переміг вчитель праці, оскільки карате – це карате, а молоток – це молоток.
Батько Вовочці:
- Двійку виправив?
- Виправив!
- А ну, покажи!
- Ось!
- Ну хто ж так виправляє? ! Дай-но сюди!

У класі:
- Сьогодні у нас буде контрольна.
- А калькулятором користуватися можна?
- Так, можна.
- А транспортиром?
- Транспортиром також можна. Отже, записуємо тему контрольної: “Війни Риму з Карфагеном”.
Шкільний вчитель говорить колезі:
- Hі, працювати стало зовсім неможливо. Учитель боїться директора. Директор-інспектора. Інспектор-перевіряючих з міністерства. Міністр-батьків. Батьки бояться дітей. І тільки діти нікого не бояться ...
Дата останньої зміни 27 Травня 2021
Цей сайт безкоштовний!